download

Ad Consult BVBA

Boekhouding - Fiscaliteit

DIENSTEN


-Opstartformaliteiten.

-Tijdens de exploitatie: verwerking boekhouding, begeleiding, advies, indienen van alle noodzakelijke aangiften, afsluitingen, optimalisatie,...
Kortom boekhouding & fiscaliteit van A tot Z.

-Stopzettingsformaliteiten.

Erkende vennootschap BIBF


Erkend lid nr.: 70406034
De activiteiten van de erkende boekhouder BIBF omvatten niet alleen de boekhouding, maar tevens de fiscaliteit, de sociale wetgeving, het "financieel plan", het beheer, de adviesverlening, de informatica, het handels- en vennootschapsrecht en de steunmaatregelen. De erkende boekhouders BIBF kunnen eveneens optreden als syndicus van gebouwen en vereffenaars van vennootschappen.

MOTTO


Efficientie en effectiviteit zijn belangrijk voor ons.

Alle processen van inboeken tot afsluiten zo efficient en effectief mogelijk te laten verlopen zodat u als klant niet meer betaalt dan noodzakelijk.
U kan hierin als klant zelf een grote rol spelen wat de prijs dikwijls in grote mate kan beinvloeden.

Klantgerichte dienstverlening.

Contacteer mij

Ad Consult BVBA

Maurice Dupuislaan 12
9000 Gent

Tel : 09/391.43.88
Fax : 09/395.96.86

Email : info@adconsult.be

Website : adconsult.be